Dệt may năm 2019 hướng tới kim ngạch xuất khẩu đạt 40 tỷ USD

Mục tiêu phát triển ngành Dệt may trong năm 2019 là hướng tới kim ngạch xuất khẩu đạt 40 tỷ USD, tăng trưởng 10,8%; thặng dư thương mại đạt 20 tỷ USD, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho 2,85 triệu lao động.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam năm 2018 ước đạt 36,1 tỷ USD, tăng 16,01% so với năm 2017. Mục tiêu của năm 2019 dự tính kim ngạch xuất khẩu là 40 tỷ USD. Trong số trên 36 tỷ USD xuất khẩu năm 2018, thì kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc đạt 28,78 tỷ USD, tăng 14,45%; xuất khẩu vải đạt 1,66 tỷ USD, tăng 25,5%; xuất khẩu xơ sợi đạt 3,95 tỷ USD, tăng 9,9%; xuất khẩu vải không dệt đạt 528 triệu USD, tăng 15,54%; xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may đạt 1,23 tỷ USD, tăng 14,59%.
 
Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, năm 2018 kinh tế Việt Nam mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng với những giải pháp đúng đắn và phương pháp điều hành quyết liệt của Chính phủ, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có sự đóng góp to lớn của ngành dệt may.
 
Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam - ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh, giá trị thặng dư ngành dệt may năm 2018 ước đạt 17,86 tỷ USD, tăng 14,39 %. Với kết quả đạt được trong năm 2018, tín hiệu về tình hình đơn hàng cho năm 2019 cũng rất khả quan. Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng cho 6 tháng đầu năm và thậm chí cả năm 2019. Đặc biệt, sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao và dần hoàn chỉnh chuỗi cung ứng dệt may do dòng vốn đầu tư vào công nghiệp dệt nhuộm và nguyên phụ liệu đang tăng lên, cũng như thời điểm thực thi các Hiệp định Thương mại thế hệ mới sắp đến là những yếu tố hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của dệt may Việt Nam trong năm 2019.
 
Năm 2019, ngành dệt may Việt Nam phấn đấu đạt 40 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng trưởng 10,8%; thặng dư thương mại đạt 20 tỷ USD, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho 2,85 triệu lao động  Đây là mục tiêu rất cao. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động như hiện nay, để đạt được mức tăng trưởng 10% xuất khẩu, doanh nghiệp dệt may cần đưa ra các giải pháp cụ thể với từng kịch bản thị trường, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp sợi, vải để cùng vượt qua các khó khăn thách thức biến động thị trường.

Nguồn: http://baodansinh.vn