THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 3
 • Học viên 81
 • Nội dung 10
Đăng ký

Trace hình và thiết kế BST thời trang bằng Illustrator

Đinh Thị Thu Hà

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 10

Đinh Thị Thanh Huyền

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Bùi Thị Phượng

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
 • Bài 7: Image trace và ứng dụng trong thời trang Video
 • Bài thực hành 7: Thiết kế sản phẩm thời trang ứng dụng image trace Bài kiểm tra
 • Bài 8: Thiết kế bảng nghiên cứu BST thời trang Video
 • Bài thực hành 8: Thiết kế bảng nghiên cứu BST thời trang Bài kiểm tra
 • Bài 9: Thiết kế mẫu vải thời trang Video
 • Bài thực hành 9: Thiết kế mẫu vải thời trang Bài kiểm tra
 • Bài 10: Thiết kế BST thời trang Video
 • Bài thực hành 10: Thiết kế BST thời trang Bài kiểm tra
 • Bài 11: Thiết kế bảng kết cấu trang phục Video
 • Bài thực hành 11: Thiết kế bảng kết cấu trang phục Bài kiểm tra

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 3
 • Học viên 81
 • Nội dung 10