THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 1
 • Học viên 16
 • Nội dung 5
Đăng ký

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta học sang chương 6: Chiến lược, kế hoạch, tổ chức và kiểm tra marketing. Theo Kotler, một doanh nghiệp có chiến lược và chiến thuật tốt vẫn có thể thất bại nếu khả năng chuẩn bị và tiến hành các kế hoạch kém. Nhiều nhà quản trị thương hiệu cũng cho rằng: thời gian chuẩn bị kế hoạch nhiều hơn thời gian thực hiện kế hoạch. Vậy chiến lược, kế hoạch marketing là gì mà lại quan trọng và khiến các nhà quản trị mất nhiều thời gian đến thế?

Theo Kotler, các nhà quản trị xây dựng kế hoạch marketing với các nội dung tối thiểu sau: B1: Phân tích tình huống (Mô tả tình hình, phân tích SWOT, những vấn đề gặp phải và những giả định chủ yếu về thương lai) B2: Mục đích và mục tiêu marketing (Mục đích: Tăng lợi nhuận biên, tăng thị phần và tăng độ thỏa mãn của KH, Mục tiêu: Thị phần, chất lượng sản phẩm, uy tín công ty, chất lượng dịch vụ, hiệu quả định giá, hiệu quả phân phối, hiệu quả xúc tiến, hiệu quả lực lượng bán hàng, hiệu quả đổi mới sản phẩm và khả năng bao quát theo địa lý) B3: Lựa chọn chiến lược (Thị trường mục tiêu, Sự định vị, chiến lược truyền thông marketing) B4: Kế hoạch hành động B5: Kiểm soát marketing.

Để hiểu rõ một số nội dung bài học, hôm nay các bạn sẽ học các nội dung (học qua Video) như sau:

+ Lập chiến lược marketing và kế hoạch marketing

+ Hệ thống tổ chức marketing

+ Kiểm tra marketing

Các bạn nên học đi học lại nhiều lần để hiểu rõ hơn nội dung bài học.

Chúc các bạn lĩnh hội được các kiến thức cơ bản!

Thầy Đạt

Đậu Xuân Đạt

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 5
 • Chiến lược marketing Nội dung
 • Kế hoạch marketing Nội dung
 • Hệ thống tổ chức marketing Nội dung
 • Kiểm tra marketing Nội dung
 • Chương 6 Kế hoạch marketing Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 1
 • Học viên 16
 • Nội dung 5