THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 1
 • Học viên 15
 • Nội dung 6
Đăng ký

Nội dung bài học:

Trước khi vào bài thầy nhăc lại quá trình quản trị marketing theo P.Kotler: R (Nghiên cứu thị trường - Research market) - STP (Phân khúc - Segmentations; Mục tiêu -Targeting; Định vị - Positioning) - MM (Marketing hỗn hợp - Marketing mix) - I (Thực hiện - Implementation - C (Kiểm soát - Control). 

Chúng ta đã học đến ST trong nội dung STP. Hôm nay chúng ta tiếp tục học đến P (Định vị).

Tại sao DN phải định vị? Bởi lẽ, không có công ty nào tốt về mọi thứ, nguồn lực tài chính có giới hạn nhất định và khi công ty tập trung làm tốt ở mặt này thì giảm khả năng làm tốt ở mặt khác.Theo Kotler, định vị là bước quan trọng trước khi DN xây dựng nhãn hiệu. Để định vị thì DN cần chọn ra một định vị rộng cho sản phẩm, sau đó chọn ra một định vị cụ thể cho sản phẩm, sau đó chọn ra một định vị giá trị toàn diện cho sản phẩm và cuối cùng thực hiện định vị giá trị toàn diện cho sản phẩm đó. Tuy nhiên để hiểu được một số nội dung về định vị, các bạn sẽ học một số nội dung cơ bản qua Video như sau:

●Khái niệm

●Lý do

●Bản chất

●Các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị

●Một số cách thức định vị

Chúc các bạn học thật tốt các nội dung!

Thầy Đạt.

Đậu Xuân Đạt

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 6
 • Khái niệm Nội dung
 • Lý do định vị Nội dung
 • Bản chất của định vị Nội dung
 • Các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị Nội dung
 • Một số cách thức định vị Nội dung
 • Chương 5 (tiếp) Định vị Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

 • Giảng viên 1
 • Học viên 15
 • Nội dung 6