THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 120
 • Nội dung 7
Đăng ký

CHƯƠNG VII: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học. Việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại của C.Mác. Học thuyết Mác đã tìm ra lực lượng xã hội để thực hiện việc xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, tiến hành xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

 

Đặng Thị Nga

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 7
 • Đề cương chi tiết học phần.Tuần 10 Mác 2: Chương VII (tiếp) Tài liệu
 • Tài liệu tham khảo Tài liệu
 • Bài kiểm tra tự luận 15 phút Bài kiểm tra
 • Bài kiểm tra trắc nghiệm 10 phút Bài kiểm tra
 • Bài giảng điện tử Tuần 10 Mác 2 Tài liệu
 • NOI DUNG BAI GIANG TUAN 10.docx Tài liệu
 • Nga2.mp4 Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 120
 • Nội dung 7