THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 2
  • Học viên 54
  • Nội dung 1
Đăng ký

Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm cấu tạo, tính chất, ưu nhược điểm và ứng dụng của các kiểu dệt cơ bản vải dệt thoi.
Đây là kiểu dệt tạo ra các loại vải sử dụng phổ biến trong các sản phẩm may.

Trương Thị Ngân

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1

Nguyễn Văn Hải

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
  • Các kiểu dệt cơ bản vải dệt thoi Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 2
  • Học viên 54
  • Nội dung 1
Đăng ký