THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 59
  • Nội dung 1
Đăng ký

Nội dung bài học gồm:

- Công dụng, cấu tạo chung máy may một kim

- Quy trình vận hành sử dụng máy may một kim

- Một số dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh.

Nguyễn Thành Nhân

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1
  • Bai 4. May 1 kim New.mp4 Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 59
  • Nội dung 1
Đăng ký