THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 59
  • Nội dung 1
Đăng ký

3.3 Cơ cấu bắt chỉ kim: giới thiệu bộ phận mỏ ổ, mỏ móc bắt chỉ của kim

3.4 Hệ thống điều hoà cung cấp chỉ: Công dụng, cấu tạo các bộ phận của hệ thống điều hoà cung cấp chỉ. Nguyên lý hoạt động cụm đồng tiền máy 1 kim.

3.5 Hệ thống bôi trơn: các phương pháp bôi trơn, cấu tạo nguyên lý hoạt động bơm dầu máy 1 kim

 

Nguyễn Thành Nhân

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1
  • Bài 3(T7-8). Các chi tiết cơ bản trong máy may (tiếp và hết) Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 59
  • Nội dung 1
Đăng ký