THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 59
  • Nội dung 1
Đăng ký

Nội dung bài học của phần 1 bài số 3 gồm:

3.1 Kim máy may: Giới thiệu về công dụng, cấu tạo, ký hiệu của kim và phương pháp lắp kim một số máy thường dùng

3.2 Cơ cấu chuyển đẩy nguyên liệu: Giới thiệu về công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu chuyển đẩy máy 1  kim và 1 số cơ cấu chuyển đẩy trên 1 số thiết bị máy may khác.

Nguyễn Thành Nhân

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 1
  • Bài 3. Các chi tiết cơ bản trong máy may Scorm

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 1
  • Học viên 59
  • Nội dung 1
Đăng ký