THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 58
 • Nội dung 11
Đăng ký

Bài học cung cấp cho sinh viên kiến thức về phương pháp may túi chéo đáp rời - kiểu dọc rẽ

Nguyễn Thị Lanh

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 11
 • Phương pháp may túi chéo đáp rời - dọc rẽ.pptx Tài liệu
 • 1. Kiểm tra BTP, làm dấu.mp4 Video
 • 2. May đáp vào lót túi.mp4 Video
 • 3. May lót túi trước vào thân trước, mí diễu miệng túi.mp4 Video
 • 4. Chặn miệng túi trên, may lộn, diễu đáy túi, ghim dọc quần.mp4 Video
 • 5. May dọc quần, là rẽ dọc quần.mp4 Video
 • 6. May lót túi sau vào dọc quần thân sau, cặp gáy lót túi, diễu đáy lót túi.mp4 Video
 • 7. May chặn miệng túi, ghim ly.mp4 Video
 • 8. Kiểm tra, VSCN.mp4 Video
 • CÂU HỎI TỰ LUẬN.docx Tài liệu
 • Câu hỏi trắc nghiệm Nội dung

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 58
 • Nội dung 11