THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 58
 • Nội dung 12
Đăng ký

Bài học trang bị cho sinh viên kiến thức về phương pháp may túi dọc thẳng - kiểu dọc rẽ

Nguyễn Thị Lanh

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 12
 • Phương pháp may túi dọc thẳng - kiểu dọc rẽ.pptx Tài liệu
 • 1. KTBTP, lam dau.mp4 Video
 • 2. may dap vao lot tui.mp4 Video
 • 3. may lon, dieu lot tui.mp4 Video
 • 4. chap doc quan.mp4 Video
 • 5. may lot tui phia truoc, dieu trong MT.mp4 Video
 • 6. may lot tui sau, cap gay tui.mp4 Video
 • 7. chan MT, ghim lot tui fia cap.mp4 Video
 • 8. KTSP.mp4 Video
 • tui doc re hoan chinh.mp4 Video
 • CÂU HỎI TỰ LUẬN.docx Tài liệu
 • Câu hỏi trắc nghiệm túi dọc rẽ Nội dung

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 58
 • Nội dung 12