THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 58
 • Nội dung 11
Đăng ký

Bài học trang bị cho sinh viên phương pháp may túi dọc thẳng - kiểu dọc lật

Nguyễn Thị Lanh

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 11
 • Phương pháp may túi dọc thẳng - kiểu dọc lật Tài liệu
 • 1. KTBTP, lam dau.mp4 Video
 • 2. may dap vao lot tui.mp4 Video
 • 3. may mieng tui.mp4 Video
 • 4.Bam MT, dieu MT.mp4 Video
 • 5. May lon, dieu dáy tui, ghim doc quan.mp4 Video
 • 6. may chap, dieu doc quan.mp4 Video
 • 7. Chan MT, ghim lot tui phia cap.mp4 Video
 • 8. KTSP, VSCN.mp4 Video
 • nội dung tự học Tài liệu
 • Câu hỏi trắc nghiệm túi dọc lật Nội dung

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 58
 • Nội dung 11