THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 58
 • Nội dung 12
Đăng ký

Bài học cung cấp cho SV kiến thức, kỹ năng về phương pháp may túi hậu 2 viền quần âu

Nguyễn Thị Lanh

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 12
 • Bài giảng PP may túi hậu 2 viền.pptx Tài liệu
 • 1. KTBTP,lam dau, ep mex.mp4 Video
 • 2. may chiet, may dap, ghim lot tui vao than.mp4 Video
 • 3. May 2 vien vao than.mp4 Video
 • 4, Bam MT, chan 2 dau MT.mp4 Video
 • 5. Mi MT duoi, mi chan vien.mp4 Video
 • 6. may lon, dieu lot tui.mp4 Video
 • 7. Mí xung quanh miệng túi, ghim lót túi trên cạp.mp4 Video
 • 8. KTSP, VSCN.mp4 Video
 • Nội dung tự học túi 2 viền Tài liệu
 • tui hau 2 vien co nap hc.mp4 Video
 • Câu hỏi trắc nghiệm Nội dung

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 58
 • Nội dung 12