THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 59
 • Nội dung 16
Đăng ký

Bài học trang bị cho sinh viên kiến thức về phương pháp may túi hậu 1 viền quần âu

Nguyễn Thị Lanh

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 16
 • Giới thiệu HP KTM2 Tài liệu
 • Bài giảng Phương pháp may túi hậu 1 viền Tài liệu
 • 1. KTBTP, lam dau.mp4 Video
 • 2. may chiet, may dap, ghim lot tui vao than.mp4 Video
 • 3. may vien vao than.mp4 Video
 • máy bổ túi tự động.MP4 Video
 • 4. Bam MT, chan 2 dau M.mp4 Video
 • 5. mi MT duoi, mi chan vien.mp4 Video
 • 6. may lon, dieu lot tui.mp4 Video
 • 7. mi xq MT, ghim lot tui phia cap.mp4 Video
 • 8. KTSP, VSCN.mp4 Video
 • Nội dung tự học.docx Tài liệu
 • tui hau 1 vien rời.mp4 Video
 • tui hau 1 vien 1 dap hc.mp4 Video
 • tui hau 1 vien co nap hc.mp4 Video
 • Câu hỏi trắc nghiệm túi hậu 1 viền Nội dung

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 1
 • Học viên 59
 • Nội dung 16