THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 3
  • Học viên 162
  • Nội dung 2
Đăng ký

Bài 1: Nguyên phụ liệu trên sản phẩm quần âu

Phùng Thị Ái

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 2

Đào Bình Thịnh

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Lê Nguyên Hương

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
  • Mat. and acc of the pants Video
  • mat and acc of the pants(page 7-10).pdf Tài liệu

THÔNG TIN KHÓA HỌC

  • Giảng viên 3
  • Học viên 162
  • Nội dung 2