Khóa học của chúng tôi

Các khóa học tiêu biểu và hàng đầu

Mistakes of the pants

Giảng viên : Phùng Thị Ái

Mat. and Acc of the pants

Giảng viên : Phùng Thị Ái

Mats and Acc of jackets

Giảng viên : Phùng Thị Ái

Tiếng Anh chuyên ngành May

Giảng viên : Phùng Thị Ái

Đồ họa Thời Trang phần 4

Giảng viên : Bùi Thị Phượng

ĐỒ HỌA THỜI TRANG PHẦN 3:

Giảng viên : Đinh Thị Thu Hà

Nguyên lý mác 2 Tuần 11

Giảng viên : Đặng Thị Nga

Bài 14. May túi hộp 3 lớp

Giảng viên : Phạm Thị Hương

Chương 5 (tiếp): Định vị

Giảng viên : Đậu Xuân Đạt

Nguyên lý mác 2 Tuần 10

Giảng viên : Đặng Thị Nga

Tin tức

Những tin tức về trường chúng tôi

Cảm nghĩ học viên

Một số cảm nghĩ của học viên và giáo viên về hệ thống